ZIF FORTUNA FOND

IZVJEŠTAJI FONDA

ZIF FORTUNA FOND

Izvještaji fonda

Polugodišnji izvještaji

Bilans stanja, bilans uspjeha, gotovinski tok i promjene u kapitalu

Godišnji izvještaji

Bilans stanja, bilans uspjeha, gotovinski tok i promjene u kapitalu

Revizorski izvještaji

Revizorski izvještaji Lilium Asset Managementa