ZIF FORTUNA FOND

IZVJEŠTAJI FONDA

ZIF FORTUNA FOND

Izvještaji fonda

Polugodišnji izvještaji

Bilans stanja, bilans uspjeha, gotovinski tok i promjene u kapitalu

Godišnji izvještaji

Bilans stanja, bilans uspjeha, gotovinski tok i promjene u kapitalu

Izvještaji će biti objavljeni po okončanju kalendarske godine.

Revizorski izvještaji

Revizorski izvještaji Lilium Asset Managementa

Izvještaj će biti objavljen po okočanju revizorskog postupka.