LILIUM ASSET MANAGEMENT

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo

O NAMA

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o Sarajevo.  Skraćeni naziv: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo,
Sjedište: Dženetića Čikma 8,Sarajevo

Osnivač i jedini član Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo. Temeljni kapital Društva u iznosu od 350.000,00 KM u cijelosti je uplaćen u novcu.

Djelatnost Društva je djelatnost upravljanja fondovima.

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 08.12.2017.godine. Rješenje broj: 065-0-RegZ-17-009814.

Organi društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština.

UPRAVA

Predsjednik Uprave

Nedim Vilogorac

Nedim Vilogorac, Predsjednik Uprave LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je 2001. godine na Univerzitetu u Vermontu (University of Vermont, SAD). Diplomu nostrificirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U svojoj poslovnoj karijeri bio je zaposlen na rukovodećim pozicijama u Bosnalijeku d.d. Sarajevo i to kao direktor sektora za odonse sa investitorima, a zatim i kao član Uprave za finansije i korporativnu komunikaciju.

Zatim 2010. godine prelazi u Alvogen Inc, na poziciju direktora spajanja i akvizicija (M&A) za Centralnu i Istočnu Evropu i tu ostaje do 2013. godine, kada prelazi da radi za Investicionu kompaniju CapitalGeneve sa sjedištem u Londonu. Od 2012 – 2016 također je obavljao i funkciju Predsjednika Privredne Banke Sarajevo d.d. Na mjestu direktora Lilium DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo radi od septembra 2017. godine. 

Izvršni direktor za pravne poslove

Mirza Sladić

Mirza Sladić, Izvršni direktor za pravne poslove, diplomirao je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Obavljao je rukovodne funkcije u nekoliko privrednih društava. Posjeduje radno iskustvo u javnoj upravi Općina Ilidža i Univerzitet u Travniku. Zaposlen je u LILIUM ASSET MANAGEMENT od novembra 2018. godine.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik Nadzornog odbora

Azra Babović

Azra Babović, Predsjednica Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2010. godine. Posjeduje višegodišnje radno iskustvo u bankarskom sektoru kao i u finansijama javnog preduzeća.

Član Nadzornog odbora

Aid Nanić

Aid Nanić, diplomirao ekonomski fakultet smjer financije u Liegu (Belgija). Od 2005. godine radi u vodećoj švicarskoj Asset Management kompaniji u Luksemburgu, kao odgovoran za regulativni i investicijski Risk Management i kao analiticar privatnih portfelja. 

Član Nadzornog odbora

Aldina Pita

Aldina Pita, član Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo. Diplomirala na Pravnom fakutetu u Sarajevu 2006. godine. Obavljala je pravne poslove u notarskom uredu i mnogim privrednim društvima. Od 2019. godine vodi samostalnu advokatsku kancelariju.

SKUPŠTINA

Skupštinu Društva čini MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo, osnivač i jedini član Društva.