LILIUM ASSET MANAGEMENT

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act

Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) je propis kojim se finansijske institucije izvan SAD obavezuju da potpišu sporazum o ustupanju podataka o klijentima poreskim vlastima SAD- Internal Revenue Service (IRS). Vlasti SAD su usvojile ovaj propis 18. marta 2010. godine koji je stupio na snagu 01. jula 2014. godine, u cilju sprečavanja utaje poreza od strane njihovih državaljana. Svrha FATCA propisa je prikupljanje informacija o američkim poreskim obveznicima, fizičkim i pravnim licima, koji investiraju kroz strane finansijske institucije . S tim u vezi nametnuta je obaveza stranim finansijskim institucijama da vrše identifikaciju američkih državljana i američkih poreznih obveznika i izvještavaju o njima Porezne vlasti SAD – Internal Revenue Service – IRS.

LILIUM ASSET MANAGEMENT Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo izvršilo registraciju pri IRS sa statusom „Participating Financial Institution not covered by an IGA“ i dobilo Global Intermediary Identification Number – GIIN : TG6SJB.99999.SL.070 čime je upotpunosti preuzelo obavezu postupanja po FATCA propisima.