OIF LILIUM GLOBAL

OSNOVNI PODACI

OSNOVNI PODACI

Naziv fonda:Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM GLOBAL
Skraćeni naziv:OIF LILIUM GLOBAL
Vrsta fonda:Dionički
Depozitar:Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Profil ulagača:Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen ulagačima koji kroz ulaganje u fond žele napraviti kvalitetnu diverzifikaciju portfelja namijenjenog za ulaganje u dionice na svjetskim tržištima uz istovremenu svjesnost rizika smanjene likvidnosti ulaganja.
Minimalno ulaganje:50,00 KM
Ulazna naknada:
  • za inose do 2.000,00 KM ulazna naknada se ne naplaćuje;
  • za iznose od 2.000,01 do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 3,00%;
  • za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%;
  • za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%;
  • za iznose preko150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 0%.
Izlazna naknada:
  • Za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00%;
  • Za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,00%;
  • Za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 0,50%;
  • Za ulaganja nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje2,00% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje.