OIF LILIUM GLOBAL

KAKO INVESTIRATI?

1

Zahtjev za kupovinu udjela

Kupovina udjela se realizuje tako što klijent popuni Zahtjev za kupovinu udjela te priloži potrebnu dokumentaciju navedenu u Zahtjevu. Zahtjev za kupovinu udjela se podnosi lično u sjedištu Društva ili putem pošte, e-maila i faksa.

2

Uplata novčanih sredstava

Novčana sredstava se uplaćuju na transakcijski račun Fonda otvoren kod Raiffeisen BANK d.d. BIH broj:

161-0000189480-102.

3

Obračun kupovine udjela

Obračun kupovine udjela je potvrda o sticanju udjela. Dostavlja se, prema uputstvu klijenta, putem pošte, e-maila ili faksa.

Dokumentacija potrebna za pristup fondu