Novosti

Obavještenje o predloženim kandidatima za članove NO i OR za  ponovljenu XXII redovnu Skupštinu ZIF FORTUNA FOND d.d

Po objavljenom Obavještenju o sazivanju XXII ponovljene redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom“FORTUNA FOND“ u dnevnim novinama „Oslobođenje“ od 12.03.2022. godine, a na prijedlog dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom “FORTUNA FOND“ d.d. je na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj

Obavještenje o predloženim kandidatima za članove NO i OR za  ponovljenu XXII redovnu Skupštinu ZIF FORTUNA FOND d.d Read More »