Novosti

Obavještenje o predloženim kandidatima za članove NO i OR za  ponovljenu XXII redovnu Skupštinu ZIF FORTUNA FOND d.d

Po objavljenom Obavještenju o sazivanju XXII ponovljene redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom“FORTUNA FOND“ u dnevnim novinama „Oslobođenje“ od 12.03.2022. godine, a na prijedlog dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom “FORTUNA FOND“ d.d. je na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj …

Obavještenje o predloženim kandidatima za članove NO i OR za  ponovljenu XXII redovnu Skupštinu ZIF FORTUNA FOND d.d Read More »

O B A V J E Š T E NJ E o otkazivanju XXI (redovne) Skupštine dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.

Na osnovu člana 16. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/10), Statuta ZIF „FORTUNA FOND“ d.d., Nadzorni odbor ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.  objavljuje O B A V J E Š T E NJ Eootkazivanju XXI (redovne) Skupštine dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. Otkazuje se Dvadesetprva (redovna) Skupština dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. …

O B A V J E Š T E NJ E o otkazivanju XXI (redovne) Skupštine dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. Read More »