OIF LILIUM GLOBAL

IZVJEŠTAJI fONDA

OIF LILIUM GLOBAL

Izvještaji fonda

2020

Kvartalni, polugodišnji, godišnji i revizorski izvještaji

Izvještaji će biti postavljeni kada budu dostupni

Izvještaji će biti postavljeni kada budu dostupni

Izvještaji će biti postavljeni kada budu dostupni

2018

Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji i revizorski izvještaji

2017

Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji i revizorski izvještaji

2016

Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji i revizorski izvještaji

2015

Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji i revizorski izvještaji

2014

Mjesečni, kvartalni, polugodišnji, godišnji i revizorski izvještaji