Sabina Selmanović

Objava-Dnevne novine “Oslobođenje”- 10.12.2019. godine

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo Dženetića čikma 8 71000 Sarajevo U skladu sa članom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Sl. Novine FBiH“, broj: 85/08) daje sljedeću OBAVIJEST da je ZIF “FORTUNA FOND” dd putem berzanske trgovine prodao 15.303 dionica emitenta HUT ADUNA D.D. BIHAĆ, nominalne vrijednosti 90,00 KM, oznake HTADRK1, čime je smanjio vlasničko

Objava-Dnevne novine “Oslobođenje”- 10.12.2019. godine Read More »