Sabina Selmanović

Objava-Dnevne novine “Oslobođenje”- 10.12.2019. godine

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo Dženetića čikma 8 71000 Sarajevo U skladu sa članom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Sl. Novine FBiH“, broj: 85/08) daje sljedeću OBAVIJEST da je ZIF “FORTUNA FOND” dd putem berzanske trgovine prodao 15.303 dionica emitenta HUT ADUNA D.D. BIHAĆ, nominalne vrijednosti 90,00 KM, oznake HTADRK1, čime je smanjio vlasničko …

Objava-Dnevne novine “Oslobođenje”- 10.12.2019. godine Read More »