Objava-Dnevne novine “Oslobođenje”- 10.12.2019. godine

Podijelite ovu vijest

LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo

Dženetića čikma 8

71000 Sarajevo

U skladu sa članom 248. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Sl. Novine FBiH“, broj: 85/08) daje sljedeću

OBAVIJEST

da je ZIF “FORTUNA FOND” dd putem berzanske trgovine prodao 15.303 dionica emitenta HUT ADUNA D.D. BIHAĆ, nominalne vrijednosti 90,00 KM, oznake HTADRK1, čime je smanjio vlasničko učešće u emitentu ispod 5,00%. Vlasnički udio u emitentu nakon transakcije iznosi 0,00%. Prodaja je izvršena po cijeni 10,00 KM po dionici.