edis

O B A V J E Š T E NJ E o otkazivanju XXI (redovne) Skupštine dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.

Na osnovu člana 16. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 19/10), Statuta ZIF „FORTUNA FOND“ d.d., Nadzorni odbor ZIF „FORTUNA FOND“ d.d.  objavljuje O B A V J E Š T E NJ Eootkazivanju XXI (redovne) Skupštine dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. Otkazuje se Dvadesetprva (redovna) Skupština dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. …

O B A V J E Š T E NJ E o otkazivanju XXI (redovne) Skupštine dioničara ZIF „FORTUNA FOND“ d.d. Read More »