Javni poziv za prodaju vlasničkih udjela u pravnim licima – ZIF FORTUNA FOND