Obavještenje o sazivanju 20. redovne Skupštine Fonda Oslobođenje 23.05.2020. godine