Obavještenje o predloženim kandidatima za članove NO i OR za  ponovljenu XXII redovnu Skupštinu ZIF FORTUNA FOND d.d

Podijelite ovu vijest

Po objavljenom Obavještenju o sazivanju XXII ponovljene redovne Skupštine Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom“FORTUNA FOND“ u dnevnim novinama „Oslobođenje“ od 12.03.2022. godine, a na prijedlog dioničara sa više od 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom “FORTUNA FOND“ d.d. je na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj 23.03.2022. godine utvrdio listu predloženih kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom “FORTUNA FOND“, te objavljuje  

OBAVJEŠTENJE O PREDLOŽENIM KANDIDATIMA

ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVlZIJU

Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „FORTUNA FOND“ d.d.

Za članove Nadzornog odbora predlažu se:

1. Sergej Goriup,

2. Iris Nezirević,

3. Armin Alijagić.

 Za članove Odbora za reviziju predlažu se:

1. Jasminka Gajić,

2. Suad Rošić,

3. Mirjana Damjanović.

Objavljeno u dnevnim novinama Oslobođenje, 24.03.2022. godine.