Podaci do 31.12.2012. godine

 

 

Vrijednost na dan:

 

 

 

Ime fonda Tip fonda NAV Danas Ove godine 1 godina 3 godine Broj udjela

 

 

 

 

 

Graf kretanja NAV (Zadnji mjesec)

 

 

Mjesečni izvještaji

 

Mjesečni izvještaj 01.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 02.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 03.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 04.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 05.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 06.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 07.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

Mjesečni izvještaj 08.2012 OIF ILIRIKA GLOBAL

 

 

Revizorski izvještaji

 

Revizorski izvještaj 2011 OIF ILIRIKA GLOBAL