DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI OBAVIJESTI KORISNI LINKOVI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

Zastupnici - upisna mjesta

Linija

 

 

Naziv   LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo
Adresa   Dženetića čikma 8, 71000 Sarajevo
Telefon   +387 33 953 480
Fax   +387 33 953 489
E-mail   info@lilium-dzu.ba

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Naziv   SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo
Adresa   Obala Kulina Bana 25, 71000 Sarajevo
Telefon   +387 33 275 650
E-mail  

sanja.jokic@seeinvestments.ba

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Naziv   ASA BANKA d.d. Sarajevo
Adresa  

- POSLOVNICA CENTAR, Alije Isakovića 5, 71000 Sarajevo

- POSLOVNICA NOVI GRAD, Trg međunarodnog prijateljstva bb, 71000 Sarajevo

Telefon  

+387 33 251 630

+387 33 586 803

E-mail   info@mojabanka.ba

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Naziv   VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo
Adresa  

- FILIJALA SARAJEVO, Maršala Tita 13, 71000 Sarajevo

- EKSPOZITURA FERHADIJA, Ferhadija 4, 71000 Sarajevo

Telefon  

+387 33 280 119

+387 33 280 201

E-mail  

nasirh@vakuba.ba

amirh@vakuba.ba

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Naziv   HORIZONT d.o.o. Sarajevo
Adresa   Ferhadija 15, 71000 Sarajevo
Telefon   +387 61 206 728
E-mail   info@horizont.ba