DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI KORISNI LINKOVI OBAVIJESTI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

Linija

 

OIF LILIUM GLOBAL

 

 

Strategija ulaganja

 

 

Ulagačka politika će biti orjentisana na tržišta kapitala zemalja EU, CEFTA, MENA, GSS, CIS i OECD. Imovina Fonda se ulaže u sljedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

  • do 90% u dionice kojima se trguje na berzama ili drugim uređenim javnim tržištima gore navedenim;
  • do 30% u obveznice i kratkoročne vrijednosne papire kojim se trguje na berzama ili drugim uređenim javnim tržištima gore navedenim;
  • do 30% u novčane depozite kod finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini ili državama članicama EU;
  • do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Ovo ograničenje može uključiti GDR-ove i ETF-ove na organiziranim tržištima. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 3,5%;
  • do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim;
  • dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantira Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB).

 

Društvo će nastojati ostvariti viši prinos ulažući imovinu Fonda u one vrijednosne papire i na ona tržišta na kojima će, prema procjeni Društva, ostvariti najbolji prinos, pridržavajući se pri tom detaljnih ograničenja ulaganja utvrđenih Zakonom.