DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI KORISNI LINKOVI OBAVIJESTI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

Linija

 

OIF LILIUM CASH

 

 

Strategija ulaganja

 

 

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente (procenti se odnose na učešće u neto imovini Fonda):

 • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti;
 • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (vrijeme dospjeća do 365 dana) i instrumente tržišta novca koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA-e;
 • do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje je izdala ili garantuje Bosna i Hercegovina ili entiteti;
 • do 25% u dugoročne vrijednosne papire koje su izdale ili garantuju članice EU, OECD-a i CEFTA;
 • bez ograničenja u depozite u financijskim institucijama uz uslov da nemože više od 20% ukupne vrijednosti imovine biti položeno kao depozit u jednu finansijsku instituciju;
 • do 50% imovine Fonda u kratkoročne korporativne vrijednosne papire kojima se trguje na berzama ili nekim drugim organiziranim tržištima izdavatelja iz EU, OECD-a i CEFTA-e;
 • do 20% u municipalne kratkoročne dužničke vrijednosne papire izdavatelja u BiH;
 • do 10% u dugoročne dužničke vrijednosne papire EU, OECD-a i CEFTA-e;
 • do 5% u opcijske i terminske ugovore i druge finansijske derivate (strukturirane finansijske proizvode) kojima se trguje na organiziranim tržištima gore navedenim;
 • dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su emitenti ili za koje garantuje Federacija, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina ili jedinica lokalne samouprave Federacije, Republike Srpske, i država i jedinice lokalne uprave država članica EU, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Evropska investicijska banka (EIB);
 • do 10% imovine Fonda u udjele ili dionice obvezničkih ili novčanih investicijskih fondova uz uslov da je prospektom i/ili statutom fonda u čije se dionice ili udjele ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova i da je nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja najmanje jednaka propisima u FBiH. Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi 1,50%.