DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI KORISNI LINKOVI OBAVIJESTI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

Linija

 

OIF LILIUM CASH u likvidaciji

 

 

OBAVJEŠTENJE

 

 

U skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima FBiH („Službene novine FBIH“, broj 85/08 i 25/17) obavještavamo da je OIF LILIUM CASH prestao sa radom zaključno sa 30.11.2018. godine. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

 

DIREKTOR DRUŠTVA
Nedim Vilogorac, s.r.

 

Obavještenje o prestanku rada

 

 

Osnovni podaci

 

 

Naziv fonda:   Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM CASH
Skraćeni naziv:   OIF LILIUM CASH
Vrsta fonda:   Novčani
Depozitar:   Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Profil ulagača:   Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim ulagačima zainteresovanim da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na odabranim globalnim finansijskim tržištima ,koji žele smanjiti rizičnost svoga ulaganja u odnosu na obvezničke, dioničke i mješovite fondove te pojedinačna individualna ulaganja u vrijednosne papire. Fond je namijenjen onim investitorima koji žele iskoristiti ulaganje u ovakvu vrstu fonda kao oblik štednje ili za neki drugi srednjoročni cilj, a pritom imati mogućnost unovčavanja svojih udjela u Fondu u svakom trenutku.
Minimalno ulaganje:   50,00 KM
Ulazna naknada:   ne naplaćuje se
Izlazna naknada:   ne naplaćuje se
Naknada za upravljanje   0,85% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje

 

 

Prospekt i Statut OIF LILIUM CASH

 

Prospekt i Statut OIF LILIUM CASH

 

 

Rješenje KOMVP FBIH

 

Rješenje KOMVP FBIH- Upis u registar fondova OIF LILIUM CASH