DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI KORISNI LINKOVI OBAVIJESTI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

Linija

 

OIF LILIUM BALANCED

 

 

Osnovni podaci

 

 

Naziv fonda:   Otvoreni investicijski fond sa javnom ponudom LILIUM BALANCED
Skraćeni naziv:   OIF LILIUM BALANCED
Vrsta fonda:   Mješoviti-balansirani
Depozitar:   Vakufska banka d.d. Sarajevo
Profil ulagača:   Ulagači u Fond mogu biti sve pravne i fizičke osobe kojima je to dopušteno odredbama Zakona i drugih mjerodavnih propisa. Fond je namijenjen podjednako individualnim i institucionalnim ulagačima zainteresiranim da se njihova slobodna novčana sredstva ulažu na odabranim finansijskim tržištima Jugoistočne Evrope,što prije svega podrazumijeva Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i ostale države članica CEFTA-e,te finansijska tržišta EU i OECD.
Minimalno ulaganje:   50,00 KM
Ulazna naknada:  
  • za inose do 2.000,00 KM ulazna naknada se ne naplaćuje;
  • za iznose od 2.000,01 do 50.000,00 KM ulazna naknada iznosi 3,00%;
  • za iznose od 50.000,01 KM do 100.000,00 KM ulazna naknada iznosi 2,00%;
  • za iznose od 100.000,01 KM do 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 1,00%;
  • za iznose preko 150.000,00 KM ulazna naknada iznosi 0%;
Izlazna naknada:  
  • za ulaganja do godinu dana izlazna naknada iznosi 2,00%;
  • za ulaganja do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,00%;
  • za ulaganja do tri godine izlazna naknada iznosi 0,50%;
  • za ulaganja nakon tri godine izlazna naknada se ne naplaćuje;
Naknada za upravljanje   2,00% od neto vrijednosti imovine Fonda godišnje.

 

 

 

Rješenje KOMVP FBIH

 

Rješenje KOMVP FBIH- Upis u registar fondova OIF LILIUM BALANCED