DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI ZASTUPNICI OBAVIJESTI KORISNI LINKOVI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

LILIUM ASSET MANAGEMENT

Linija

 

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o Sarajevo.
Skraćeni naziv: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo,
Sjedište: Dženetića Čikma 8,Sarajevo

Osnivač i jedini član Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 350.000,00 KM u cijelosti je uplaćen u novcu.

Djelatnost Društva je djelatnost upravljanja fondovima.

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 08.12.2017.godine. Rješenje broj: 065-0-RegZ-17-009814.

Organi društva su Uprava,Nadzorni odbor i Skupština.Uprava

Nedim Vilogorac, Predsjednik Uprave LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je 2001. godine na Univerzitetu u Vermontu (University of Vermont, SAD). Diplomu nostrificirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. U svojoj poslovnoj karijeri bio je zaposlen na rukovodećim pozicijama u Bosnalijeku d.d. Sarajevo i to kao direktor sektora za odonse sa investitorima, a zatim i kao član Uprave za finansije i korporativnu komunikaciju. Zatim 2010. godine prelazi u Alvogen Inc, na poziciju direktora spajanja i akvizicija (M&A) za Centralnu i Istočnu Evropu i tu ostaje do 2013. godine, kada prelazi da radi za Investicionu kompaniju CapitalGeneve sa sjedištem u Londonu. Od 2012 – 2016 također je obavljao i funkciju Predsjednika Privredne Banke Sarajevo d.d. Na mjestu direktora Lilium DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo radi od septembra 2017. godine.

 


Nadzorni odbor

Emir Salihović, predsjednik Nadzornog odbora Lilium asset Management d.o.o. Sarajevo, magistrirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2011.godine. U svojoj dugogodišnjoj karijeri obavljao je poslove na više rukovodećih pozicija u brojnim finansijskim institucijama. Od 2016. godine vodi samostalnu advokatsku kancelariju.

Aid Nanić, diplomirao ekonomski fakultet smjer financije u Liegu (Belgija). Od 2005.godine radi u vodećoj švicarskoj Asset Management kompaniji u Luksemburgu, kao odgovoran za regulativni i investicijski Risk Management i kao analiticar privatnih portfelja.

Aldina Pita, član Nadzornog odbora Lilium Asset Management d.o.o. Sarajevo, diplomirala 2006. godine na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Obavljala pravne poslove u više privrednih društava .Sadašnje zaposlenje u notarskom uredu Đemaludin Mutapčić.

 


Skupština

Skupštinu Društva čini MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo, osnivač i jedini član Društva.

 

 

Izvještaji društva