DRUŠTVO INVESTICIJSKI FONDOVI ZASTUPNICI KORISNI LINKOVI KONTAKT
LILIUM CASH LILIUM BALANCED LILIUM GLOBAL

LILIUM ASSET MANAGEMENT

Linija

 

Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo je pravni sljednik ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o Sarajevo.
Skraćeni naziv: LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo,
Sjedište: Dženetića Čikma 8,Sarajevo

Osnivač i jedini član Društva je MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo.

Temeljni kapital Društva u iznosu od 300.000,00 KM u cijelosti je uplaćen u novcu.

Djelatnost Društva je djelatnost upravljanja fondovima.

Društvo je registrovano rješenjem Komisije za vrijednosne papire FBiH br. 03/2-19-213/08 od 24.04.2008, a rješenjem Kantonalnog suda 065-0-Reg-08-001355 od 23.04.2008. godine upisano je u Registar Suda pod brojem 65-01-0233-08.

Datum posljednje izmjene sudskog rješenja je: 02.04.2015. Rješenje broj: 065-0-Reg-15-001071.

Organi društva su Uprava,Nadzorni odbor i Skupština.Uprava

Nedim Šaćiragić, direktor LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Magistrirao je 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Licencirani investicijski savjetnik od 2003. godine.
Po završetku studija poslovnu je karijeru započeo u ABDS d.d. Društvo za upravljanje fondovima od 2001. na mjestu upravljača - investicijskog savjetnikaza. Od 2004. do kraja 2007. godine radi na poziciji direktora IF «BIG- Investiciona grupa» d.d. Sarajevo. Na mjestu direktora ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo radi od 2008 godine.

Amela Smailhodžić, izvršni direktor za finansije i računovodstvo u LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirala 2002. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.
Po završetku studija poslovnu karijeru je započela u ŠIP „Stupčanica“ u Olovu.
Od 2006. do 2007. godine radi u UNIS „Energetika“ u Sarajevu. Od 2007. do kraja 2012. godine radi na poziciji šefa računovodstva u Mikrokreditnoj fondaciji „Žene za Žene International“ Sarajevo.
Na mjestu izvršnog direktora za finansije i računovodstvo LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo radi od 2014. godine.
Certificirani računovođa je od 2008. godine.

 


Nadzorni odbor

1. Irena Jankulov Suljagić, predsjednik Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, svoju je poslovnu karijeru započela u Svjetskom univerzitetskom centru za BiH kao koordinator projekata, nakon čega je postala koordinator projekata i za Centar za međunarodni razvoj Univerziteta u Bolonji. Od 2004. godine preuzima posao ekonomskog savjetnika u Direkciji za ekonomska pitanja BiH, a zatim i posao savjetnika predsjedavajućeg Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje u procesu uvođenja bh. poreza na dodanu vrijednost. Trenutno radi kao ekonomski analitičar u uredu Međunarodnog monetarnog fonda za BiH. Po završetku studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i studijskog boravka na Univerzitetu u Montani, SAD, 2003. godine je magistrirala na Odsjeku za ekonomiju Univerziteta u Bolonji, Italija iz oblasti ekonomskog razvoja i međunarodne saradnje. U procesu je izrade doktorske disertacije na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

2. Aid Nanić, član Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo ,diplomirao ekonomski fakultet smjer finansije u Liegu (Belgija). Od 2005 godine radi u vodećoj švicarskoj Asset Management kompaniji u Luksemburgu, kao odgovoran za regulativni i investicijski Risk Management i kao analitičar privatnih portfelja.

3. Amar Mutapčić, član Nadzornog odbora LILIUM ASSET MANAGEMENT d.o.o. Sarajevo, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a potom upisao postiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer napredni finansijski menadžment Od septembra 2009. godine obavlja funkciju saradnika u notarskom uredu Mutapčić. Posjeduje položen ispit za investicijskog savjetnika i brokera.

 


Skupština

Skupštinu Društva čini MASSIMO HOLDING Društvo sa ograničenom odgovornošću za finansijske usluge i upravljanje nekretninama d.o.o. Sarajevo, osnivač i jedini član Društva.

 

 

Izvještaji društva